Poprzez graniczne niewiele lat plac kr??ków sieciowych NAS donio?le si? roz?o?y?. Bezzw?oczny awans uniwersalnych kr?gów w „chmarze” (Dropbox, OneDrive, Google Drajw równie? nowe) niedostatecznie ow? augmentacj? atoli zabroni? (wyj?tkowo po?ród niezbyt „politechnicznych” u?ytkowników), jaednako? nie mocna zakwestionowa?, ?e funkcjonalno?? serwerów NAS w bu