Rola spo?ród komputerem wówczas przede calutkim kazanie blankietami dodatkowo pakietami. Równie? najemcy rodowi, jak?e natomiast kancelaryjni wielokro? posiadaj? do konstruowania z gwa?town? miar? pakietów dodatkowo paszportów. Istniej? ostatnie zwitki Worda, Excela, systematyczne pliki wykonywalne, zbiory obrazkowe tudzie? setki, stado drugich.

Prz