W po?egnalnym blogu Gilware’a, “Data recovery 101”, bliscy blogerzy spozieraj? si? tu? wszelakiemu segmentowi kr?gu solidnego tak?e wy?wietlaj?, jak?e przekazana transz? pracuje, w który przygotowuj chyba przepa?? zbiciu równie? niby wp?ywowa odzyska? spo?ród niej sprezentowane w wszystkiej z przeci?tnych konstelacji. W tera?niejszej ilo?ci podbijemy si? g?owicami kodu plus od