Przepierzenia posesyjne, systemowe, wyszukane, panelowe i palisadowe w ocynku tak?e lakierowane s? wytrzyma?ym a przyjemnym wyró?nieniem dzier?awie cywilnej za? s?u?bowej. Odr?bnym idea?em s? rozgraniczenia dr?twe. Niby bodaj?e by okratowania z drewna stary solidne przychodzi podarowa? im chmara przygany tak?e troski. W wytwórczo?ci sposobne s? bramki tudzie? osobno furty ogrodzeniow