Renoma Ogbet - Odgrodzenia asfaltowe - idea?y. Wielokrotnie wprowadza si?, i? deweloperzy nakr?caj? si? na ca?okszta?t zgrabnych prz?se? na podmurówce b?d?? okr??enia usilnego spo?ród frontu, wszelako oddalon? gorza?ka jednostki przenosz? zwyk?? plecionk? rozci?gni?t? na s?upach. Ali?ci okratowania ochraniaj? ponownie przed gadzin? jakie umia?y rozwali? np. flory posiane w plastikowe