Aktualizacja: Skompletowali?my rodzim? zagadkow? ewaluacj?, jaka zawiera?a wywody o kubatury 1TB za? 256GB, przeliczaj?c zyski r?wnie? analiz? kubatury 960 EVO 500GB.

Serie EVO Samsunga zdominowa?y rynek konsumencki SSD w ?a?cuchu niema?o docelowych lat. Inne elaboraty ocali?y normalny balans mi?dzy kosztowno?ci?, za? skuteczno?ci?, lecz NVMe stanowi resetem na podzia?k? pe?nej sferze