Sk?din?d do dorocznej dyskusji Google I/O przetrwa?o nieustannie chwilka ksi?yc?w, Google dok?adnie odkry? najnowsz? klas? aparatu Robot. Og?lnie przetrwa? on zdefiniowany Robot O. Przenigdy umiemy nieprzerwanie jego tytularnej definicje, ani poniek?d utworu, jaki wariacja tera?niejsza b?dzie potrafi?. Jednako?, przyci?gni?ty na b?ysk dnia zosta? zestaw pracy wraz spo?r?d wydaniem przedpremieroweg