Proponujemy okratowania betonowe w najs?abszych sumach. Orzekaj?c si? na wykorzystanie polana na zagrodzenie chodzi?o wybada? podtypy ochrony oraz profilaktyki takiego okr??enia. Terminami jak rdza pojawi si? na okratowaniu obowi?zuj?ce egzystuje ?cis?e wyszorowanie sztachety plastykowe szczotk? drucian? i wkrótce poci?gni?cie ogrodzenia lekiem przeciwrdzewnym. Reguluj?c si? na pos?uchanie