Po przedstawieniu, Intel 600p stanowi? wytypowany jak nieoczywisty SSD. Najbole?niejszy wykr?j redukuje zgrozy o niez?omno?? a u?ycza najekonomiczniejsz? u?ytkowo?? z nietkni?tej edycji. Odmiana 600p 1TB SSD jest strasznie p?ytsza ni?by nienormalne wytwory NVMe (non-volatile memory) o szeroko?ci 1TB natomiast dzi?ki rzeczonemu jest wielce efektowna dla karciarzy, jacy marz? niema?ej pojemno?ci do